page contents

Thiết bị mạng ToToLink EX200

Cần Adaptor, 1 port LAN tự động nhận cáp thẳng hoặc cáp chéo
– Hỗ trợ wireless adaptor giúp các thiết bị mạng khác (SmartTV, SettopBox…) có thể kết nối không dây
– Wifi chuẩn b/g/n 300Mbps với 2 anten ngoài
– Hỗ trợ WMM truyền tải Video HD, kết nối nhanh với nút nhấn WPS, tỏa rất ít nhiệt

0905 40 40 41